शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई

Marathi_Government of India
सूचना: मॅट्रिक पुर्व शिष्यवृत्ती २०१४-२०१५ नूतनीकरणाचे अर्ज मुख्याध्यापकांमार्फत भरले जातील.
दूरध्वनी क्रमांक - +९१२२ ६१३१६४०० (सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ ) किंवा ई-मेल – prematric.support@mahaonline.gov.in